จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ)/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธ

 พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ)/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธ


  เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๓, ๑๓๓๐ - ๑๗๓๐ พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ)/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนไทยพุทธ


อ.ปะนาเระ, อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.ที่ ๔/ที่ปรึกษา ศปพร./หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอปะนาเระ, พระครูโฆษิตสุตาภรณ์, ผบ.ฉก.ทพ.๔๒, ฝอ.ฉก.ทพ.๔๒ และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยพุทธ อ.ปะนาเระ, อ.มายออ.ยะหริ่ง จว.ป.น. ณ ห้องประชุม ฉก.ทพ.๔๒ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. ประเด็นการประชุมที่สำคัญดังนี้   ๑) การเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะเจดีย์พ่อทวดหนอน ใน ๒๙ ส.ค.๖๓ โดย ฉก.ทพ.๔๒,คณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนฯ

  ๒) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณเขามะรวด โดย ผู้ใหญ่พร และ นายกุศลฯ

  ๓) ความคืบหน้าการก่อสร้าง/บูรณะเขามะรวด, รูปแบบการก่อสร้าง, แผนงานที่จะพัฒนา

เขามะรวดในห้วงต่อไป,การใช้จ่าย/งบประมาณ โดย ช่างวันชัยฯ,ฉก.ทพ.๔๒ และคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนฯ


   ๔) ความคืบหน้าและแผนงานการก่อสร้างสำนักสงฆ์ปรงดำ บ้านคลองต่ำฯ

  ๕) ผลการดำเนินการโครงการเกษตรผสมผสานบ้านตาแกะ โดย ฉก.ทพ.๔๒ และ ผู้จัดการฟาร์มฯ ปิยา

   ๖) ผลการดำเนินการด้านเอกสารหลักฐาน การซ่อมแซมบ้านไทยพุทธ ของสมาพันธ์ไทยพุทธ  จว.ป.น. โดย ผอ.พรนิดาฯ

  ๗) ความคืบหน้าการพัฒนาชุมชนบ้านท่าด่านฯและแผนการดำเนินการในห้วงต่อไป โดย ฉก.ทพ.๔๒ และคณะกรรมการชุมชนฯ

  ๘) ความคืบหน้าการจัดตั้งผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๓ นาย โดย ผอ.พรนิดาฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น