โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฎิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


การปฎิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑   พลโท ธรรมนูญ วิถี      แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


ด้านความมั่นคงทางสังคม การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ


   มุ่งเน้นด้านการป้องกันโดยได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายด้วยการอบรมมวลชนกอ.รมน.ภาค ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก คือ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบแจ้งเตือนสิ่งบอกเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือสถานการณ์รูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น จัดตั้งเครือข่ายระวังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละจังหวัด


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิมพ์หนังสือคู่มือคำแนะนำเบื้องต้นการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมแจกจ่ายหนังสือคู่มือคำแนะนำเบื้องต้น การป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญกรุงเทพมหานคร


พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง รอง ผอ.รมน.กทม.

     คำแนะนำเบื้องต้น     “ การป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
             เล่มนี้
จะเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่จะเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไป


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น