โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สกู๊ป (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวไทยพุทธศรีภิญโญ ในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ เน้นย้ำ สภาสันติสุขตำบล คือ หัวใจของการพัฒนาพื้นที่


  สกู๊ป (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวไทยพุทธศรีภิญโญ ในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ เน้นย้ำ สภาสันติสุขตำบล คือ หัวใจของการพัฒนาพื้นที่


          เมื่อวันที 16 มิถุนายน  2563  ที่ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระสมุห์นพเดช ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม

         พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ  พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46  พ.ต.อ.ชาตรี  รัตนคช  ผกก.สภ.รือเสาะ และ ส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ 

          พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีขึ้น จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติตามที่ สบค. แนะนำอย่างเคร่งครัด ในช่วงการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 ต้องไม่ลืมเรื่อง Social Distancing และการสวมหน้ากากอนามัย

         ซึ่งจากการลงพื้นที่ต่าง ๆ มีการเตรียมการด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำหรับการมาในครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจ ในด้านการพัฒนาพื้นที่จะใช้สภาสันติสุขตำบล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา รวมทั้งมีกองกำลังในพื้นที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับความไม่สงบ และชุมชนมีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง


       

   โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งมอบเจลล้างมือเพื่อใช้ป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่

         ทั้งนี้ นางอุไรวรรณ  ขวัญวิเชียร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หม่ที่6 ต.โคกสะตอ  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ในนามตัวแทนประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกแด่พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณ อีกด้วย        

    สำหรับชุมชนไทยพุทธบ้านศรีภิญโญ อำเภอรือเสาะ และ ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธารามบ้านศรีภิญโญ หมู่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 3 ชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีเขตติดต่อกับอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา 

           มีราษฎรไทยพุทธ จำนวน 21 ครัวเรือน สมาชิก 73 คน ปัจจุบันมีนิคมสร้างตนเองศรีสาครเป็นผู้ดูแล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากตำบลแป้นอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันมีพระสมุห์นพเดช เตโช เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์สถานธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม

     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงครอบครัวนายสมชาย ทองจันทร์ เสียชีวิต ซึ่งเป็นสมาชิกไทยพุทธบ้านศรีภิญโญและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลโคกสะตอ หลังจากนั้นพระสมุห์เดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทมาเยี่ยมและปลอบขวัญกำลังใจชาวบ้านศรีภิญโญ และนายสืบราชการลับ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านศรีภิญโญได้นิมนต์พระมาจำ พรรษา

      ณ ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คับแคบที่อยู่ท่ามกลางชุมชนไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างหรือสร้างวัดในอนาคตต่อไปได้ นายสืบจึงได้ถวายที่ดินส่วนตัวจำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธารามและดำเนินการสร้างกุฏิหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560


       โดยมีพันเอกประสิทธิ์ ชาญเลขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ในขณะนั้น ได้สนับสนุนงบประมาณและกำลังพลของหน่วยมาช่วยดำเนินการ ก่อสร้างถวาย ต่อมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

       ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่า เพื่อจัดหางบประมาณในการปรับพื้นที่และสร้างเคหสถานต่างๆและขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่ของจากกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น