โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“ เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ ลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ “

เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ  ลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑


    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
      ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก


    พลโท  ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
  ได้มอบนโยบายให้หน่วยปฎิบัติในพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดโดยไม่มีการละเว้น ให้ความสำคัญกับการขยายผลจากการสอบสวน จับกุมเชื่อมโยงเส้นทางและเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และ ความมั่นคงในพื้นที่
      สั่งการตรวจเข้มตามด่านชายแดนภาคตะวันออกและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน


พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผบ. กกล. บูรพา

พันเอก ชาลี  ไกรอาบ รองผอ. รมน. จังหวัดสระแก้ว

 ตั้งด่านตรวจเข้มการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ณ ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


 กอ.รมน.จะมุ่งเน้น
บูรณาการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ และสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของชาติไทย เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป


คำขวัญของกอ.รมน . มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง  ดำรงความสามัคคี
   อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น