โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา”


เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน     การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ลงพื้นที่ปฎิบัติงานตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา 


พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผบ. กกล. บูรพา

   พันเอก ชาลี ไกรอาบ รอง ผอ. รมน. จังหวัดสระแก้ว

พันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค. ทพ. ๑๒

พันโท จักร วาทกิจ หน. ฝกร. กกล. บูรพา

 ลงตรวจพื้นที่ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย - กัมพูชา ของการปฎิบัติงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยปฎิบัติในพื้นที่ สกัดกั้นขบวนการ
ค้าผิดกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ระหว่างการปฎิบัติงาน
ลงพื้นได้มองเห็นธงชาติไทย  ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
 บริเวณหน้าป้ายมิตรภาพชายแดน ไทย  -  กัมพูชา ชำรุดเนื่องจากสภาวะลมฟ้าอากาศ ได้ทำการเปลี่ยน ธงชาติ ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.  เปลี่ยนใหม่ทุกผืนอย่างทันทีทันใด ไม่รอช้า


      เพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น