โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมพื้นที่ สว.ภาคใต้ พบประชาชนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนรวบรวมปัญหาของประชาชนภาคใต้


      สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมพื้นที่ สว.ภาคใต้ พบประชาชนภาคใต้  ในการขับเคลื่อนรวบรวมปัญหาของประชาชนภาคใต้

      สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมพื้นที่ สว.ภาคใต้ พบประชาชนภาคใต้ ยกสอง ในการขับเคลื่อนรวบรวมปัญหาของประชาชนภาคใต้

     โดยมีนายวิรัตน์ รัตนพันธ์รองผู้ว่าราชจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและกำนันสุพัฒน์ มูลเมฆ นายก อบต.ชัยบุรี
    เพื่อ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุุง     ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด  ติดตามผลกระทบภัยพิบัติ โควิด-19 กบชุมชน  กลุ่มภาคธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และ ติดตามมาตรการขอการสนับมาตรการเยี่ยวยากลุ่มอาชีพจากรัฐ งบประมาณ 4 แสนล้านบาท

    แจ้งกลุ่มผู้นำกลุ่มการการท่องเที่ยวชุมชน  กลุ่มนำท้องที่และท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยว และประชาชนที่เกิดกระทบจากมาตรการของรัฐ ประมาณ 300 คน โดยจัดเวทีเป็น 2 ช่วง ณ ห้องประชุมรีสอร์ทรวยทอง โดยได้จัด

ภาคเช้า    วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 3563
   1.แจ้งถึงวัตถุประสงค์ สว.พบประชาชน หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตาม ม.270 แห่งรัฐธรรมนูญ พ,ศ.2560
2.การนำเสนอต่อเวทีประชุมของทางจังหวัดพัทลุง
เปิดเวทีเสรี     ให้กลุ่มผู้นำในภาคส่วนต่างนำเสนอสภาพการณ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะ ต่อ สว.และจังหวัดพัทลุง
ในส่วนภาคบ่าย ลงภาคสนาม

   1.ดูกิจการแปรรูป "สาคู" ผลิตชุมชน การจ้างงาน ช่วงวิกฤตการณ์
   2.นมัสการ สำนักวัดเขาอ้อ ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนโบราณ
วันที่ 9 กรกฎา 2563 ช่วงเย็น       คณะ สว สู่สนามบินดอนเมือง - หาดใหญ่ - พักค้างคืนเมืองพัทลุง (รีสอร์ทรวยทอง กระตุ้นการท่องเที่ยว)

    ยุคหลัง สถานการณ์โควิค-19 จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ใจกลางภาคใต้  ถนนเส้นเอเซียผ่ากลางจังหวัดพัทลุง แหล่งอาหารพื้นบ้านที่อร่อยอย่างยิ่ง ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง เมืองสมาคีปรองดอง และพื้นเกษตร นิเวศน์ วัฒนธรรมชุมชน

  นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม  ประเทศไทย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น