โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใส่ใจห่วงใยลมหายใจ คนไทย “อุเทน อินอ้าย” ร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น สู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดินฝุ่นควันไฟป่า อย่างยั่งยืนภาคเหนือ

ใส่ใจห่วงใยลมหายใจ คนไทย “อุเทน อินอ้าย” ร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น สู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดินฝุ่นควันไฟป่า อย่างยั่งยืนภาคเหนือ


@@@วันที่12-13 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมฮอริเดย์การ์เดนท์ “อุเทน อินอ้าย” ใส่ใจห่วงใยลมหายใจคนไทย ร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น สู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดินฝุ่นควันไฟป่า อย่างยั่งยืนภาคเหนือ เริ่มปฎิบัติการเรียนรู้แนวทาง วันที่12มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 13.30-17.30น.

 เตรียมความพร้อมเดินหน้าการออกแบบแผนการจัดการป่าและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่13มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา08.30-09.30น. นำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการป่า ไฟป่า 9จังหวัด 09.30-11.00น. นโยบายกฎหมาย “โอกาส ข้อจำกัด” และปัจจัยที่เพื่อต่อแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน


-แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ป่า
- การถ่ายโอนภารกิจกับบทบาทของท้องถิ่น นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา นายดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

-สภาองค์กรชุมชนกับการทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ ดำเนินรายการโดย ดร.โอฬาร ฮองฬะ นักวิชาการอิสระ
11.00-12.00น. ทิศทางความร่วมมือการยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นควัน

 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดย คุณบัณรส บัวคลี่ สภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ 13.00-15.00น. บทบาทและแนวทางการสนับสนุนภาคธุรกิจกับการจัดการป่าและไฟป่า

-มาตรการด้านภาษี กับแนวทางสนับสนุนการจัดการป่าชุมชน นางนันทนา บุญญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พ.ร.บ. ป่าชุมนุม

-บทบาทภาคธุรกิจกับการสนับสนุนชุมชนจัดการทรัพยากรลดฝุ่นควันไฟป่า ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ดำเนินรายการโดย คุณเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
ซึ่ง อุเทน อินอ้าย กล่าว ใส่ใจห่วงใยทุกลมหายใจคนไทย  ยิ่งทำ ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งมี ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้นไม้หลากหลายชนิดเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ครับ

ภาพ/ข่าวพ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น