โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดอัลฮีลาลียะห์ บ้านบลูกาฮีเล ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน

พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดอัลฮีลาลียะห์ บ้านบลูกาฮีเล ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดอัลฮีลาลียะห์ บ้านบลูกาฮีเล หมู่ที่ 8 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในมัสยิดดังกล่าวฯ


 ชี้แจงแนวทางที่กำหนดไว้จากสำนักจุฬาราชมนตรี ในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี การตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้ามัสยิด การจัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด จัดเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้โดยให้เว้นระยะห่างแต่ละจุด 1.5 - 2 เมตร

 สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ใช้ผ้าปูละหมาด (ผ้าซือญาดะห์) ส่วนตัว โดยนำมาจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอดและการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามแทน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแม้จะมีอาการไม่มาก

ให้งดการไปร่วมละหมาดมาวันศุกร์ที่มัสยิด ให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้เวลาละหมาดเพียง 15 นาที และได้มอบพันธุ์ผักให้กับอิหม่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปลูกผักสวนครัว บริเวณมัสยิดสร้าความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมัสยิดมีการปลูกอย่างต่อเนื่องและสวนสมุนไพร

เช่น ฟ้าทะลายโจร หนวดแมว หว่านหางจระเข้ มีบ่อเลี้ยงปลาให้เด็กนักเรียนตาดีการับประทานเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นมัสยิดตัวอย่างของอำเภอรือเสาะ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าอีกต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น