โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปลื้มปิติ....พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่เปิด​ เวทีรับฟังปัญหา​ ติดตามผลสมาพันธ์ไทยพุทธ​ จซต. พร้อมนำส่งเสริมพุทธศาสนา มอบปชช.ภาครัฐ-เอกชน เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อ”พระพุทธศาสนา” จชต. (ขมคลิป)


ปลื้มปิติ....พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่เปิด​ เวทีรับฟังปัญหา​ ติดตามผลสมาพันธ์ไทยพุทธ​ จซต. พร้อมนำส่งเสริมพุทธศาสนา   มอบปชช.ภาครัฐ-เอกชน  เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจชต. (ขมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้ /ภาพข่าว

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2563 เวลา 11.00 น พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / พร้อมด้วย พลตรี อาคม  พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า


       เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการ สมาคมสมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

         เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่    วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   

  


          จากนั้น เวลา บ่ายโมง คณะฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกาศเกียรติคุณของบุคคล หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น