โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ที่พื้นที่เกษตรกรรม กองพลทหารราบที่ 9 บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วย พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 นำผู้บังคับกองพัน ผู้อำนวยการกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่วนราชการ ภาคประชาชน และ จิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กล่าวว่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำพระราชดำริ การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารควบคู่กับการปลูกป่า มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
 

โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้ใช้พื้นที่ จำนวน 28 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 แปลง ได้แก่ แปลงเกษตรกรรม แปลงพืชสมุนไพรและเลี้ยงสัตว์ แปลงไม้ผล แปลงไม้ใช้สอย และแปลงไม้เศรษฐกิจ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 19 ชนิด รวมทั้งสิ้น 499 ต้น ซึ่งวางแผนจะต่อยอดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ รูปแบบวนเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าภาคตะวันตก สามารถผลิตและแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น