โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ มอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ   มอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

      เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ นายจตุพงศ์  ธรรมเดโชผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียนและเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ทำจากผักปลอดสารพิษมีประโยชน์

    โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบิน จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นการ ส่งเสริมให้โรงเรียน มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

       ตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน"

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น