โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี​ “ การขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี​  “ การขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ... วันศุกร์นี้


การขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร
วันที่ ๒๑ พค.- ๒ มิย. ๒๕๖๓  ( ๑๓ วัน )

  เนื่องด้วยวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี​


และ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จากบริเวณดินแดงไปจนถึงสนามบินดอนเมือง


  พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค๑  และ ประธานคณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ลงพื้นที่ตรวจการพัฒนาคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ขาออกบริเวณสโมสรกองทัพบก คลองบางซื่อ สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ซอยวิภาวดี๑๒ - ๑๔ เขตพญาไท และเขตดินแดงเพื่อเร่งลอกคูคลอง เปิดทางน้ำ เก็บขยะ และ กำจัดวัชพืชรองรับการระบายน้ำฝน

พร้อมด้วย
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ ๑ 

พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค๑

พล.ต.มนัส จันดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑

 พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน  ผู้บัญชาการกองพลที่๑ รักษาพระองค์

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทองผู้บังกองพันทหารช่างที่หนึ่งร้อยสิบสอง กรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์


พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

โดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานฯ จาก
-กองบัญชาการกองพลที่ ๑รักษาพระองค์

-กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์

-กองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองร้อยกองบังคับการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

-กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่๑

-กองพลาธิการที่๑

-กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

-กองบังคับการตำรวจนครบาล๑

-กองบังคับการตำรวจจราจร

- สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กองบังคับการตำรวจนครบาล

-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

-สำนักงานเขตพญาไท
   
-สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร


รวมกำลังพลจิตอาสาจำนวน   ๓๔๔ นาย ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ( ROYAL THAI VOLUNTEERS )
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Doing Good Deeds For Country Prople

  อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ คืนคุณให้แผ่นดิน

CR.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น