โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ท่อง วิถีชีวิต หุบเขาหุบผา เหวลึก พระกับการเรียนทางออนไลน์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่ จชต.ยุคโควิด-19 (ขมคลิป)


ท่อง วิถีชีวิต หุบเขาหุบผา เหวลึก พระกับการเรียนทางออนไลน์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่ จชต.ยุคโควิด-19 (ขมคลิป)

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว      นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล1 ไปจนถึงอาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบ (กศน.) อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้โรงเรียนต้องเลือนการเปิดภาคเรียนการศึกษาจากเดือน พ.ค.เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563  

       ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะช่วยลดผลกระทบของโควิด-19 กลับสร้างผลกระทบให้เด็กๆเสียเองโดยเฉพาะและผู้ปกครองที่ไม่พร้อมสำหรับการเรียนสอนออนไลน์

       เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา..บรรณาธิการเว็ปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ได้มีโอกกาสลงพื้นที่  ธรรมสถานศรีภิญโญ   หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งห่างจากตัวเมืองอำเภอรือเสาะ ประมาณ 25 กม.
       ตลอดระยะเส้นทางเข้าออก ก็อันตรายมาก  เส้นทางระหว่างไหล่ ที่เลียว คดเคียว สองข้างทางเต็มไปด้วยหุบเหวลึก หุบเขา  หุบผา เป็นเส้นทางขึ้นไปสู่ยอดเขา

       ได้สัมผัสวิถีขีวิต ความเป็นอยู่  ของเด็กและผู้ปกครอง ในพื้นที่ชนบท  โดยเป็นชุมชนไทยพุทธ ประมาณ 21 ครอบครัว เรือน ประชากร 80 คน ส่วนมากอาชีพกรีดยาง

       ทั้งนี้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง ตามสภาพที่เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์  ยุคโควิด-19 โดยมีพระสมุห์นพเดช  ธิตเตโช  ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม  เป็นเจ้าอาวาส เป็นผู้สอน และมีเณร อาศัยอยู่ เพียง 1 องค์เท่านั้น  ได้ให้ความช่วยเหลือ ด้านอาหารการกินและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆกับเด็กๆลูกหลานและผู้ปกครองในพื้นที่แห่งนี้มาตลอดตามอัตภาพ..      พร้อมในโอกาสนี้  นายกรีฑา  แดงดีและนายประพันธ์  ในนามตัวแทนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ ด้วยความห่วงใย มอบถุงยังชีพ  และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  พร้อมทั้งเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ ตลอดถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในโอกาสต่อไป..

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น