โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส โครงการ Army Delivery กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ ๑


ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส   โครงการ Army Delivery  กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ ๑
เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์นี้ ....ผืนป่าภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางแสงแดด เม็ดฝนโปรยปราย ... หยดน้ำตาไหลรินจากพี่น้องประชาขนศิริพร จงศิริ. ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดชลบุรี

     โครงการ Army Delivery  กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถีแม่ทัพภาคที่ ๑
ที่หน่วยขึ้นตรงโดย
กองบัญชาการช่วย
รบที่ ๑  และ กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑
จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของกองทัพบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ รับผิดชอบ พื้นที่บรรเทาสาธารณภัย ๕ อำเภอ ในจังหวัดชลบุรี
ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์
อำเภอพนัสนิคม ,  อำเภอบ่อทอง , อำเภอหนองใหญ่ และ อำเภอบ้านบึง
     รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ พลตรี  ชาติชาย  น้าวแสง
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

                และ

พันเอก ปกรณ์ พงษ์ไสว ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑โครงการ Army Delivery
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19  ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพ ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว มีประชาชนส่วนหนึ่งอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหารของใช้จำเป็นและยารักษาโรค และในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


   

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สะท้อนการปฏิบัติภาระกิจ โครงการ Army Delivery
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น