โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดโครงการ " Army Delivery” ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูล (มีคลิป)


สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดโครงการ " Army Delivery” ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูล (มีคลิป)


           พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ได้กำหนดจัดโครงการ “Army Delivery” โดยการจัดรถจักรยานยนต์ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของ ถึงบ้าน เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้

 อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสจะ Covid-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

ในขณะเดียวกันทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ก็จัดชุดหมอทหารลงพื้นที่ไปด้วยและได้ตรวจสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงและมอบยาไว้ให้ใช้ด้วย ผู้ได้รับผลกระทบกล่าวขอบคุณทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ก็มีตู้ตู้เติมสุขไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย


              ทั้งนี้โครงการ" Army Delivery” ตามเจตนารมณ์ ของผู้บัญชาการทหารบก ในวันที่ประชาชนเป็นทุกข์ ในวันที่ประชาชนลำบากยากแค้นวันที่ประชาชนทุกคนทั้งประเทศกำลังร่วมมือกันขจัดโรคระบาดโควิด 19 ด้วยความหวังที่จะกลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ปกติเช่นเคยนั้นยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่อง

      ที่หลายหน่วยงานเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันต้องยอมรับว่าหน่วยงานหนึ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเคียงข้างเสมอร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เคยห่าง เป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยปรารถนาให้พี่น้องประชาชนมีความสุขถึงแม้เขาและครอบครัว ก็อยากจะให้มีเวลาของเขาเหมือนกันคือหน่วยงานทหารที่ทุกคนคุ้นเคยได้ออกมาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนจึงขอให้กำลังใจทหารทุกนายจงเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น