โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ณ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19   ณ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้ 

จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง แก่ประชาชน การดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19

รูปแบบการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบให้กองทัพภาคที่ ๑ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑ สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ซึ่งจังหวัดอ่างทอง
มีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่ที่บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พร้อมการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ บ้านยางกลาง หมู่ที่๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พันโท สุกิจ บุญยงค์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

พันโท วิทวัส เกษรารัตน์
ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ ๑

หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19
ณ บ้านยางกลาง หมู่ที่๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.๑๑ สนภ.๑ นทพ.)

กรมทางหลวง
 

   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง   ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น