โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19         พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ชมคลิป)โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19         พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทาน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้ จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน


 อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง แก่ประชาชน การดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19


รูปแบบการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่  โคก หนอง นา โมเดล
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบให้กองทัพภาคที่ ๑


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน  ภาค ๑ สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 ซึ่งจังหวัดราชบุรี
มีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหวี  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


พร้อมการสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑


พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ หัวหน้าจิตอาสา๙๐๔ ภาค๑

พันเอก กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19  ณ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กรมการทหารช่าง  กองพลพัฒนาที่ ๑

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

แขวงการทางราชบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการ


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น