โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อ.สวนผึ้ง ราชบุรี


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19  อ.สวนผึ้ง ราชบุรี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์    ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ พร้อมคณะ

พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑  หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ภาค๑

พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๑

พันเอก กิตติ คงหอม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑รักษาพระองค์

พันเอก วีรพจน์ สุภธีระ รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

พันเอก อัมพุช พัฒน์ทอง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๒ กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

อบจ.ราชบุรี
นายสยุ่ม  สุขเกษม
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

แขวงทางหลวงราชบุรี
นายอัศนีย์  สุภานัย
ผอ.แขวงทางหลวงราชบุรี
นายสรรเสริญ ชาติดี 
หน.หมวดทางหลวงสวนผึ้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีงานทำและพากันเดินทางกลับบ้าน

สำหรับโครงการฯ
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค๑
จึงมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่๑ เข้ามารับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ให้เข้ามาช่วยเหลือและขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบจิตอาสาโดยในระยะที่๑ จะเป็นการปรับโครงสร้างด้วยการขุดบ่อน้ำและปรับพื้นที่เป็นแปลงเกษตรรวมทั้งการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์จะต้องใช้เครื่องมือช่างเป็นจำนวนมากซึ่งจากการประสานงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านเจ้ากรมกรมการทหารช่าง, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ ,  แขวงการทางราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

พร้อมทั้งนี้สนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง , น้ำดื่มกองพลพัฒนาที่ ๑ จำนวน ๕๐โหล, เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๗๐ ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และ เฟสซิลของกองพลพัฒนาที่ ๑ มอบให้
นาย ธนบดี อินทะมาต
ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี
เพื่อนำไปใช้ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

  อย่าพลาดติดชมภาพและบรรยากาศออกอากาศวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น