โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ครองบุญนำพา”นางครองสิน วิทยกุล”ร่วมกัลยาณมิตรกับนายดุสิต วัฒนพฤกษากุล” นำถังพ่นยาฆ่าเชื้อ-หน้ากากการแพทย์ เฟสซีลเจล มอบหน่วยงานรัฐ-เอกชน วัด เผชิญผลกระทบ ต้าน โควิด-19
ครองบุญนำพานางครองสิน วิทยกุลร่วมกัลยาณมิตรกับนายดุสิต วัฒนพฤกษากุลนำถังพ่นยาฆ่าเชื้อ-หน้ากากการแพทย์ เฟสซีลเจล มอบหน่วยงานรัฐ-เอกชน วัด เผชิญผลกระทบ ต้าน โควิด-19


บริษัทกิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง โดยนายดุสิต  วัฒนาพฤกษากุล  ร่วมกับกัลยาณมิตรใจบุญ  มอบถังพ่นยาฆ่าเชื้อ  หน้ากากการแพทย์  เฟสชีล เจล  โดยมอบผ่าน นางครองสิน  วิทยกุล อดีต พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเบตง (ข้าราชการเกษียณ)​  

ให้ หน่วยงานต่างๆ  สำนักงานสาธารณสุข  โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล   จุดคัดกรอง ด่านตรวจ  อำเภอ ธารโต  ด่าน อ เบตง และจุดกักตัวกลุ่มเสี่ยง   วัดพุทธภูมิ  จังหวัดยะลา และวัดมหิงสาราม  จังหวัดปัตตานี  ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
       8 พ.ค. 2563

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น