จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ และ ผอ. ศูนย์จิตอาสา กองทัพภาคที่๑ นำทีมกำลังพลลงพื้นที่ นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19


พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ และ ผอ. ศูนย์จิตอาสา กองทัพภาคที่๑ นำทีมกำลังพลลงพื้นที่  นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ ได้รับ  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19
นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ ได้รับ  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19


 ในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตวังทองหลาง ในเวลากลางวัน  ได้แก่ ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนน้อมเกล้า 153 หลัง และชุมชนวัดเทพลีลา 210 หลัง และชุมชนทรัพย์สินเก่า 727 หลัง ย่านรามคำแหง


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น