จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46,ผบ.ร้อย.,กำลังพลชุด ชป.กร.,ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ อ.รือเสาะเข้าเยี่ยมเยียนชาวบ้านพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)


พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46,ผบ.ร้อย.,กำลังพลชุด ชป.กร.,ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ อ.รือเสาะเข้าเยี่ยมเยียนชาวบ้านพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 


เมื่อวันที่  9 เม.ย.63 พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46,ผบ.ร้อย.,กำลังพลชุด ชป.กร.,ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ อ.รือเสาะเข้าเยี่ยมเยียนชาวบ้านพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและไข่ไก่แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งดำเนินการแจกจ่ายแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามบ้านเรือนพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาล เราจะผ่านวิกฤต covid-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)โดยได้ดำเนินการในวันนี้จำนวน 320 ครัวเรือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น