จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ,ผบ.ร้อย.ทพ.4614,ชป.กร.ร้อย.ทพ.4614,ผบ.มว.ฉก.ตชด.4301,ผญบ. ในพื้นที่ ต.สุวารี, เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมทั้งพูดคุยสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )

พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ,ผบ.ร้อย.ทพ.4614,ชป.กร.ร้อย.ทพ.4614,ผบ.มว.ฉก.ตชด.4301,ผญบ. ในพื้นที่ ต.สุวารี, เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมทั้งพูดคุยสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )


เมื่อ 6 เม.ย.63 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมกับ,ผบ.ร้อย.ทพ.4614,ชป.กร.ร้อย.ทพ.4614,ผบ.มว.ฉก.ตชด.4301,ผญบ. ในพื้นที่ ต.สุวารี, เยี่ยมพบปะกลุ่มเครือญาติของผู้เห็นต่าง

 นายซุลกีฟลี มะสาแมง ,นายอาแดร์ เจ๊ะมุ,นายสาลาอุดีน แดแก และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมทั้งพูดคุยสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 )

 และขอความร่วมมือให้อยู่เฉพาะบ้านตนเอง และในโอกาสนี้ได้พูดคุยกับเครือญาติผู้เห็นต่าง ชักชวนให้บุคคลที่มีหมาย ป.วิอาญา เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน พร้อมทั้งได้มอบข้าวสาร,น้ำมันพืช,และไข่ไก่สำหรับบริโภคเพื่อแสดงถึงไมตรีจิตร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นมิตรที่ดีต่อกันในฐานะประชาชนคนไทยด้วยกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น