จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) นำสมาชิก ชมรม พสบ.จชต. และภาคประชาชน ถวายหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้พระสงฆ์, ข้าวสาร และอาหารเพล แด่พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี/เจ้าคณะอำเภอนาทวี/คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านศาสนา ศอ.บต


  พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) นำสมาชิก ชมรม พสบ.จชต. และภาคประชาชน ถวายหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้พระสงฆ์ข้าวสาร และอาหารเพล แด่พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี/เจ้าคณะอำเภอนาทวี/คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านศาสนา ศอ.บต

เมื่อวันที่  12 เม.ย.63เวลา 10.30 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท.) นำสมาชิก ชมรม พสบ.จชต. และภาคประชาชน ถวายหน้ากากอนามัย


 สำหรับแจกจ่ายให้พระสงฆ์, ข้าวสาร และอาหารเพล แด่พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี/เจ้าคณะอำเภอนาทวี/คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านศาสนา ศอ.บต. รวมทั้งหารือการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส(Covid-19) ตลอดจนการเตรียมการรองรับหากสถานการณ์ยาวนานออกไป ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จว.ส.ข.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น