จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อำนวยความสะดวกประชาชนตามจุดตรวจด้วยความสุภาพ ทั้งการใช้วาจา และ กิริยาท่าทาง พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง

แม่ทัพภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพล  ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อำนวยความสะดวกประชาชนตามจุดตรวจด้วยความสุภาพ  ทั้งการใช้วาจา และ กิริยาท่าทาง พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน  #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#กองทัพบกเพื่อประชาชน
CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น