จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ตรวจความพร้อมของหมวดสารวัตรทหาร ที่ได้รับมอบจาก มทบ.42 และนำกำลังออกปฏิบัติภารกิจเป็นชุดสายตรวจ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่


พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ตรวจความพร้อมของหมวดสารวัตรทหาร ที่ได้รับมอบจาก มทบ.42 และนำกำลังออกปฏิบัติภารกิจเป็นชุดสายตรวจ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63, เวลา 21.10น. พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ตรวจความพร้อมของหมวดสารวัตรทหาร ที่ได้รับมอบจาก มทบ.42 และนำกำลังออกปฏิบัติภารกิจเป็นชุดสายตรวจ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนตั้งแต่ เวลา 2200 - 0400 ของวันถัดไป 


เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ การติดเชื้อไวรัส โคโรน่า(covid-19) ทั้งนี้ในเขตอำเภอหาดใหญ่ยังพบผู้ฝ่าฝืนกฏหมายเป็นบางส่วนหลังจากได้ชี้แจง คำแนะนำของ ผบช.

 โดยได้ว่ากล่าวตักเตือนชี้แจงการฝ่าฝืนเป็นการกระทำความผิด และปล่อยตัวให้กลับไปยังที่พักของตน ในการนี้ ได้จัดทำการบันทึกภาพข่าว เพื่อนำเสนอข่าวทาง ททบ.5 ต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น