จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 “ กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ฝ่าวิกฤติ COVID -19 “ ARMY JUST DO IT ONE TEAM ONE FIGHT


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ฝ่าวิกฤติ COVID -19 “ ARMY JUST DO IT ONE TEAM ONE FIGHT


   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19
ที่สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ตามแผนของประเทศไทย และในอีกหลายประเทศ ที่ได้มีการวางแผนกันไว้อย่างเป็นระบบ จะต้องมีการเตรียมการขั้นสูงสุด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นจำนวนมาก
ทางรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุขและกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑

 จึงได้ดำเนินการการ เตรียมสถานที่ รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสนับสนุนแผนการเตรียมพร้อมดังกล่าว ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้จัดเตรียมหอผู้ป่วยที่จะรองรับผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคทั้งสามระดับ 

จากน้อยแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก ไปจนถึงการรองรับผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องการการดูแลแบบเต็มที่สูงสุด เพื่อการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน รวมไปถึงกำลังพล และครอบครัว อย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ในสถานการณ์ ที่ทุกภาคส่วนต้องระดมทรัพยากรอย่างเร่งด่วนออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  มาชมภาพและสถานที่ ที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่๑ ได้จัดเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 


กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19
มี ๓ ระดับ
แบ่งตามอาการดังนี้

       ระดับที่ ๒

  ผู้ปวยที่ตวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวก มีอาการปอดติดเชื้อ และหรือมีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว (Mild Case in High Risk Group )
สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับที่ ๒ มีทั้งหมด ๓ แห่ง

โรงพยาบาลค่ายอดิศร
จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐ เตียง

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ
จังหวัดสระแก้ว  จำนวน ๑๐ เตียง

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี  จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐ เตียง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พันเอก กฤติ เนื่องจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรสิงหนาท
มณฑลทหารบกที่๑๙ จังหวัดสระแก้ว

มาพูดคุยเกี่ยวกับอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๒
พร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 พร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น