จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด- 19 จ.สระแก้ว


 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑   ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด- 19 จ.สระแก้ว 

 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑   ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด- 19 จ.สระแก้ว
ได้มอบหมายมทบ.๑๙
ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เดินทางมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  พล.ต.หทัยเทพ. กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19

พ.อ.ชาลี   ไกรอาบ  รอง ผบ.มทบ.๑๙ ( ๑ )

พ.อ.ถนัด   พูนนายม  รอง ผบ.มทบ.๑๙ ( ๒ )   ได้มอบหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อ (Face Shield)   จำนวน ๑๐๐ ชิ้น และเอทิลแอลกอฮอล์
หรือ เอทานอล 95%  เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanol) นั้นเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% ใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถนำมา เช็ด ถู หรือฉีด บนร่างกายได้อย่างปลอดภัย จำนวน 60 ลิตรมามอบให้  นายแพทย์ สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น