โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

นราธิวาส นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยือลาแป อ.รือเสาะ


 นราธิวาส นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยือลาแป อ.รือเสาะ

      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยือลาแป ซึ่งได้เยี่ยมชมทิวทัศน์ไร่แอลอง น้ำตกไทรงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และจุดชมวิว ที่บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

       ได้กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อมาดูศักยภาพของชุมชน และมีงบประมาณเพื่อต่อยอดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี 2563 โดยเสนอแนะให้กลุ่มสตรีทำหน้ากาดอนามัยแจกทั้งตำบล 8,000 กว่าชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด

     สำหรับโครงการสัมมาชีพชุมชน ต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ตลาดที่มีอยู่ในชุมชน สินค้าควรมาจากชุมชนเอง ไม่ใช่มาจากที่อื่น จะสังเกตุได้ว่าตลาดส่วนใหญ่สินค้ามาจากที่อื่น มีผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ มันฉาบ กล้วยฉาบ ขนมหม้อแกง น้ำพริกโบราณ บูดูตูมิส เก้าอี้หวาย และเสื้อยืดโลโก้น้ำตกยือลาแป เน้นย้ำให้รักษาความสะอาด ตลาดนัดปลอดถุงพลาสติก

      เพราะถ้ามีความสะอาดแล้ว คนมาเที่ยวก็รู้สึกประทับใจ มีความปลอดภัย จากเศษขวด เศษแก้ว ยกตัวอย่างบางประเทศถ้าทิ้งขยะไม่เป็นที่จะถูกปรับ วันนี้จะพิจารณาต่อยอด ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยือลาแป ประเภทท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีเว็ปไซด์ น้ำตกต้นไทร ยือลาแป เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ มีเสื้อยืดน้ำตกยือลาแป เป็นสินค้าที่ระลึก มีหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ ได้ดูแลการจัดระเบียบการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อไม่เป็นการประมาทและความปลอดภัยกับผู้มาเที่ยวชมน้ำตก คนมาแล้วประทับใจ ปลอดภัย

      เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ ควรปลูกผักสวนครัว ตลอดเส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร จากปากทางจนถึงน้ำตก ด้านนายมะสอพี มะลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านยือลาแป เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยโรงพยาบาลรือเสาะเป็นผู้รับซื้อ ตอนนี้ยังผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด กำลังจะขยายเพิ่มพื้นที่ผลิต มีบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ และมีการเลี้ยงวัวพื้นเมือง มีสมาชิก 25 คน บนเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่      โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายและชาวบ้านมารับฟังคำแนะนำต่างๆด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น