โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

นราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ


นราธิวาส  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน  จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ 


วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการสร้างความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้องค์กรสตรี องค์กรเยาวชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล เป็นแกนนำในการเสริมสร้างสันติสุขและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

 ซึ่งการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ประกอบด้วยประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท คือ ประเภทกีฬาสากล จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลชายและการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง 2.ประเภทกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ การแข่งขันวิ่งผลัดกากหมาก การแข่งขันวิ่งผลัดสามขา และการแข่งขันวิ่งผลัดล้อยาง

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 2 หมู่บ้านๆละ 100 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้แก่ นักกีฬาจากบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ และนักกีฬาจากบ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นายนิติพงศ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน จึงเป็นสิ่งที่สมควรให้การสนับสนุน เพราะนอกจากเป็นการช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่ทุกคนอีกด้วย การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด และระดับเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ซึ่งจะชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ฟุตบอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี วอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ได้แก่ บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี กีฬาวิ่งผลัดลากกากหมาก

ได้แก่ บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี กีฬาวิ่งผลัดล้อยาง ได้แก่ บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี  กีฬาวิ่งผลัดสามขา ได้แก่ บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 200 คน มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ และผู้ชมได้รับความสนุกสนานจากการชมการแข่งขัน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น