โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

"สัญญาณสันติสุข..สู่ชายแดนใต้" บ่อน้ำร้อนนากอ อัยเยอร์เวง เบตง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่


"สัญญาณสันติสุข..สู่ชายแดนใต้" บ่อน้ำร้อนนากอ  อัยเยอร์เวง  เบตง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

          ภาพ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  กำลังแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในกลางป่าเขา พร้อมด้วยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และพลเรือโท สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

         รวมทั้งผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ในงานวันเปิดสถานที่ นอกจากจะถือว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จในความมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ยังจะบอกได้ว่า นี่คือสัญญาณของความสันติสุขและการยุติความรุนแรงกำลังจะเกิดขึ้น


        บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ อยู่ในตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลที่ร่ำรวยด้วยธรรมชาติที่งดงาม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบายของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมๆ การเปิดสนามบินเบตงในระยะเวลาอันใกล้นี้

         ส่วนบ่อน้ำร้อนบ้านนากอ ห่างจากอำเภอเบตงประมาณ 30 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางผ่านความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขา จุดที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันคาลาคีรี  เดิมทีเคยเป็นเขตอิทธิพลของโจรจีนมลายา เมื่อกองกำลังสลายตัว ประชาชนได้เข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ทำให้มีการค้นพบ และได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุม โดยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ทำเส้นทาง สถานที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเปิดรับนักท่องเทียวบริเวณใกล้เคียง

           แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงปี 2547 ตำบลอัยเยอร์เวงเองก็ตกเป็นหนี่งในเป้าหมาย สถานีตำรวจตำบลเยอร์เวงถูกคนร้ายยิงถล่มในขณะสถานการณ์ที่ไฟใต้กำลังลุกโหม  สถานแห่งนี้จึงถูกทอดทิ้ง เมื่อสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อยิ่งทำอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ พุพัง บ่อน้ำมีวัชพืชปกคลุมกลายเป็นสถานที่รกร้างนานเท่าๆ กับห้วงเวลาของสถานการณ์  จนกระทั้งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายไปในหลายด้าน ดังคำที่ว่า "ปรากฎแสงสว่างที่ปลายอุโมง" ประชาชนเริ่มมีความหวัง และเชื่อมั่น การฟื้นฟูพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง


            การฟื้นฟูพัฒนาครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ทำแผนเสนอความต้องการไปยังราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแนวทางการพัฒนาเสริมความมั่นคง ภายใต้การขับเคลื่อนและบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ

         โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยหลักด้านการพัฒนา กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ บ่อน้ำร้อนบ้านนากอครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในอันที่จะพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ก่อเกิดให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกิดภาพอย่างวันนี้ขึ้น0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น