โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า สัมมนาเครือข่ายมวลชน สานปัญหานโยบาย แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สกู๊ป)


สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า สัมมนาเครือข่ายมวลชน สานปัญหานโยบาย   แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (สกู๊ปมีคลิป ) 

         ตามที่ทางสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า จัดให้มีการ "ประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.ที่ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา
       พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แก่ประชาชน

      
โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า)   พลเอก นรินทร์พร  ขุนนาค ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลตรี มาโนช อันจันทร์ รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้   นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลโฆษกชาวบ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 96 คน


             พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564 กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ

          โดยกำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล


            และเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.50 น.  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แก่ประชาชน


       โดยมี พลตรีมาโนช อ้นจันทร์ รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ( สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ), ทหารผ่านศึก, โฆษกชาวบ้าน และสื่อมวลชนเข้าร่วม


      ​พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ได้มีมติให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายมวลชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อรับฟังมุมมอง และเสียงสะท้องจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าต้องการให้ผู้แทนพิเศษมีบทบาทอย่างไร ทำงานมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องเพื่อนำไปปรับในการทำงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ( สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ) ได้อย่างดียิ่งขึ้น 


       ทั้งนี้ได้จัดให้กิจกรรมเสวนา  เรื่องมุมมองของสื่อต่อภารกิจสร้างสันติสุขของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดย พลเอกนรินทร์พร  ขุนนาค ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ( พิธีกรดำเนินการเสวนา)  นางสาวเหมวดี  เกตตะพันธุ์  ผอ.สวท.สงขลา (ตัวแทนสื่อมวลชน)  นางสาวอรนงค์  เอียดเรือง  (ตัวแทนโฆษกชาวบ้าน)  และแอดมินเพจเวรุงไปไหน  (ตัวแทนสื่อโซเซียล)


       สำหรับกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น 1.ปัญหาที่เผชิญในพื้นที่ จซต.  2.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จหรือไม่ และ 3ต้องการให้ผู้แทนพิเศษขับเคลือนงานอย่างไร


       ทางด้าน นางสาวเรียมละออ  พรหมจันทร์ ประธานโฆษกชาวบ้าน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพราะเราเป็นโฆษกชาวบ้านทำงานร่วมกับภาครัฐ การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ เป็นกระบอกเสียงแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

      เนื่องจากทุกภาคส่วนเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ทำให้ได้พูดคุยกันหลายๆ ภาคส่วน นำปัญหาของแต่ละพื้นที่มาสะท้อน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น