โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ระดมทุนส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จัดทอดผ้าป่าฯ ได้ยอดเงินบริจาคกว่าครึ่งล้าน (สกู๊ป มีคลิป)


สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ระดมทุนส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จัดทอดผ้าป่าฯ ได้ยอดเงินบริจาคกว่าครึ่งล้าน  (สกู๊ป มีคลิป)

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส


       เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายวิจิตร  สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการฯได้จัดให้มีการทอดผ้าสามัคคี 

       ด้วยสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดยความอุปถัมภ์ ท่านเจ้าคุณพระเทพศิลวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส จัดให้มีงานบุญผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนเพื่องานป้องกันและส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและให้ความอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตันแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  และผู้ประสบภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

        โดยมีพล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วย พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส, ผบ.ฉก.กรมทหารพรานที่ ๔๘, ข้าราชการ, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และพี่น้องประชาชนร่วมงาน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน  ณ วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ ๖ บ้านควน ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส       สำหรับยอดเงินเร่วมอนุโมทนา จำนวนทั้งสิ้น...  523,954  บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถัวน) รายจ่าย 106,690  บาท คงเหลือ. สุทธิ 417,274 บาท  ( 22 ก.พ.2563 ).ซึ่งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสจะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ ไปทำกิจกรรมของสมาพันธ์เกี่ยวกับ การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และ เยี่ยมผู้สูงวัยในจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

     นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ในนามสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาปัจจัยผ้าป่าสามัคคี และขอบพระคุณคณะกรรมการสมาพันธ์และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันบันดาลให้งานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทั้งกำลังคน  กำลังเงิน  เป็นอย่างดียิ่ง


       ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน นับเป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้เรา สมาพันธ์ก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจ มั่นคง กราบขอบพระคุณ ในความเสียสละ ทุ่มเท ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ครับ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น