โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(มีคลิป) วัดราษฏร์โมสร พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ประชุมคณะกรรการฯ เตรียมความพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯการก่อสร้างอุโบสถและพระประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหาปัจจัยปั้นองค์หลวงพ่อโต


  (มีคลิป)   วัดราษฏร์โมสร  พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ประชุมคณะกรรการฯ เตรียมความพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯการก่อสร้างอุโบสถและพระประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหาปัจจัยปั้นองค์หลวงพ่อโต 

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก. ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  /รายงาน 


     เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  ณ วิหารวัดราษฏร์สโมสร  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วัดราษฏร์สโมสร  นำโดย  พระวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาส วัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ ศรีสาครประธานฝ่าย สงฆ์  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  ประธานคณะกรรมการก่อสร้างอุโบสถและพระประธาน  ประธานฝ่ายฆราวาส  และคณะกรรมการ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม    การทอดผ้าป่าสามัคคี  ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม  2563 นี้
     ทั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการปั้นหุ่นองค์พระโบสถ์ พร้อมทั้งสรรหางบประมาณ พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการฯที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
สำหรับรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ การก่อสร้างอุโบสถและพระประธาน ที่ได้รับการแต่งตั้งดังนี้
คณะกรรมการวัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
 กรรมการฝ่ายที่ ปรึกษา
1. พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษรัฐบาล
2. นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ
3. พ.อ.ทรงเดช  สุกนุ้ย  ผบ.ฉก.ทพ. 46
4. พ.ต.อ.ชาตรี  รัตนคช ผกก.สภ.รือเสาะ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 1.นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ศูนย์รวมข่าวสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้
 2.ร.ต.อ.สุชาติ  รัตนสุวรรณ รองสวป.สภ.รือเสาะ
 3. ร.ท.วีระ  จารย์โพธิ์ หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ 402
 4.ส.ต.อ.ทวีชัย  แกล้วกสิกรรม  สภ.รือเสาะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
1.พระครูปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ -ศรีสาคร
2.นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์
3.นางวรรณาพร  สัจจกุล
4.นายสมนึก  พรอนุวงศ์
5.นายชูชัย  ชิตสุวรรณ
กรรมการฝ่ายก่อสร้าง
1.นายรักษ์วงศ์  พรหมจันทร์
2.นายไพศาล ไชยประเสริฐ
3.นายชูชัย  ชิตสุวรรณ
4.นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์
กรรมการฝ่ายธุรการ
    1.  นายกรีฑา   แดงดี   
   2.  นางสาวเพ็ญนภา  รัตนสุริยา                                                
    3.  นางสาวพนอ   ทะวะชาลีย์                                                                           
   4.  นางสิฬิษา   รัตนสุวรรณ.
    

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น