โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“ กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ”

  กองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ


พลโท พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายหลังพิธีเปิดได้ปล่อยขบวนรถเดินทางไปไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง และ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถูกประกาศให้เป็นเขต ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม, มหาสารคาม, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์สกลนคร และ นครราชสีมา รวม 46 อำเภอ 287 ตำบล 2,735 หมู่บ้าน
ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ 

ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5, การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้มีการสนับสนุนกำลังพล และยุทธปกรณ์จากหน่วยทหาร ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 34 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ 1 คัน รถครัวสนาม 1 คัน และรถยนต์บรรทุกกำลังพลชุดช่างทั่วไป 3 คัน กำลังพล 120 คน


ซึ่งการดำเนินโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 15 แห่งได้จัดเตรียมรถน้ำจำนวน 98 คัน พร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในการได้ทันที


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น