จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เขาใหญ่มาราธอน 2562 จังหวัดนครราชสีมา วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย , มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เขาใหญ่มาราธอน 2562 จังหวัดนครราชสีมา
วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย , มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทุกคนเตรียมงานการบันทึกเทปตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ชมภาพประวัติศาสตร์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562


เขาใหญ่มาราธอน 2562 จังหวัดนครราชสีมา
วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ , มูลนิธิรักเมืองไทย , มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี
ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานเปิดพิธี “ เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ “ KHAO YAI MARATHON 2019

 พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ผู้แทนมูลนิธิรักเมืองไทย พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุก ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ,พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา

ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกปรม ติณสูลานนท์,มูลนิธิรักมืองไทย,มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อความแข็งแรงที่ “เขาใหญ่มาราธอน 2562 “(KHAO YAI MARATHON 2019)


 วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล เขาใหญ่มาราธอน 2562

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่ง
ออกำลังกาย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาดิเขาใหญ่
มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามโครงการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน นับเป็นการจุดประกายให้แก่ปวงชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยนำกีฬาระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม ซึ่งในปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งเเรกและประสบความสำเร็จได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ
มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๕,๐๐๐ คน
ทั้งประเภท Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run

ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบสมบูรณ์ ทำให้นักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขันมีความพอใจ พร้อมได้สัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่งที่สวยงาม มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว จึงได้รับการโหวตจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในเวปไซต์ WINGNAIDEE
ให้เป็นอันดับที่ 3 ของงานวิ่งยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากการจัดแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1,400 รายการ

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอนและเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า “…การแข่งขันปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางกวัฒน วรขัตติยราชนารี
รวมทั้งสิ้น 7 ถ้วยรางวัล ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการของทั้ง ๓ มูลนิธิฯ ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป…”


การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน 2562 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7,500 คน แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย–หญิง เป็น 4 ประเภทดังนี้คือ

๑) Marathon ระยะทาง ๔๒.๑๘๕ กิโลเมตรจำนวน 1,500 คน

๒) Half Marathon ระยะทาง ๒๑.๐ กิโลเมตร จำนวน 1,800 คน

๓) Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร จำนวน 2,400 คน

๔) Family Run ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร
จำนวน 800 คน

๕) Run for Health ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร ไม่แบ่งอายุและเพศ
จำนวน 1,000 คน

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

๑)Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖, ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย
พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัด ๕,๐๐๐ บาท

๒) Half Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

3) Mini Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล ๕, ๐๐๐ บาท

4) Family Run ( ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+๑ รวม ๔ คน ) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล ๖, ๐๐๐ บาท 

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

เหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ๕ ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี 2561 เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” สำหรับปี2562 เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” ซึ่งมีความสามารถเรียงต่อกันได้ 5 ชิ้น เมื่อสะสมเหรียญครบ 5 ปีต่อเนื่องแล้วนำเหรียญมาต่อกัน 
จะได้เหรียญรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo) เหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปสัตว์ในเขาใหญ่ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑–๕ ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล นอกจากนี้
ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะMarathon และ Half Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย  จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อ Finisher และของที่ระลึก


พลเอก นินนาท  เบี้ยวไข่มุข ในฐานะกรรมการดำเนินงานแข่งและเทคนิค กล่าวว่า “สำหรับไฮไลท์จากการแข่งขันอยู่ที่ Marathon 42.195 กิโลเมตร เส้นทางวิ่ง Toscana Valley เขาใหญ่ ประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร  จะได้สัมผัสธรรมชาติ และ สถาปัตยกรรมหอเอนปิซ่าจำลอง เหมือนได้วิ่งอยู่ในประเทศอิตาลีสำหรับข้อมูลนักวิ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิ่งจากกรุงเทพฯ รองลงมานักวิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา, ชลบุรี และอีกหลายจังหวัด
ทั่วประเทศ  พื้นที่บริเวณจัดงานมีกิจกรรมมากมาย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์จากอำเภอวังน้ำเขียว ตลอดจนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ อาทิ สินค้าจากร้านวิสาหกิจชุมชน, สินค้าสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สินค้า OTOP, สินค้า SME  นอกจากนี้ การจัดเลี้ยงอาหารในวันงานได้รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการ กองทัพบก รวมทั้งจาก CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ แจกอาหาร เกี๊ยวกุ้ง ขนมจีบ กาแฟจังเกิ้ลเป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาได้ระดมอาหารคาวหวานน้ำดื่ม มาร่วมสนับสนุนอีกมากมาย


ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิองค์กรท้องถิ่น เทศบาลหมูสี กลุ่มพนักงานจาก บริษัท ฤทธา จำกัด, ธนาคารกรุงไทยสถาบันผู้นำเครือเจริญโคภภัณฑ์,    ทอสคาน่า แวลลเล่ย์ เขาใหญ่, ครีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา ฯลฯ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก โรงเรียนทั้ง 7โรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลหมูสี รวมกันจัดอัศจรรย์เชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งก่อนเข้าเส้นชัย    น้อง ๆ  นักเรียนยังจัดร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บขยะทั้งก่อนและหลังจบงาน”

รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ อาทิ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรมติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 “ เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

มาวิ่งเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย

มาวิ่ง.. เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มาวิ่ง.. เพื่อผู้พิทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย

มาวิ่ง... เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ 3 มูลนิธิ

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป.. จะสร้างผืนป่าให้กลับมา

 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น