จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เครือข่ายภาคประชาสังคม พุทธ-มุสลิม จังหวัดชายแดนใต้และส่วนกลางโดยผู้นำเครือเครือข่ายและตัวแทนจำนวน 20 คน ได้นำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไทยพุทธ จำนวน 9 ราย ครอบครัวมุสลิมจำนวน 1 ราย      เครือข่ายภาคประชาสังคม พุทธ-มุสลิม จังหวัดชายแดนใต้และส่วนกลางโดยผู้นำเครือเครือข่ายและตัวแทนจำนวน 20 คน ได้นำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไทยพุทธ จำนวน 9 ราย ครอบครัวมุสลิมจำนวน 1 ราย

        เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดสิริปุณณาราม(วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เครือข่ายภาคประชาสังคม พุทธ-มุสลิม จังหวัดชายแดนใต้และส่วนกลาง

        โดยผู้นำเครือเครือข่ายและตัวแทนจำนวน 20 คน ได้นำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตไทยพุทธ จำนวน 9 ราย ครอบครัวมุสลิมจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บจำนวน 5 รายและครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 5 รายจะนำมอบในวันต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น