โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ท่านวุฒิฯ สวัสดิ์ สมัครพงศ์เยี่ยมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันควนชะลิก เป็นองค์กรสหกรณ์ที่เข้มแข็งแห่งหนึ่ง

ท่านวุฒิฯ สวัสดิ์ สมัครพงศ์เยี่ยมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันควนชะลิก เป็นองค์กรสหกรณ์ที่เข้มแข็งแห่งหนึ่ง

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  วีรพงษ์  สกล ประธานสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน และคณกรรมการฯ ได้เชิญ ท่านวุฒิฯ สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 

      ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปัญหาของราคา ความต้องการแปรรูปเอง กากปาล์ม้ป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานต่อเนื่องโรงไฟฟ้าพลังงานทดทน 1แม็ควัต 1ตำบล

"เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น"

ขอบคุณ นายขุน  เขาหลวง นครศรีธรรมราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น