โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปชช.นิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเนื่องแน่น งานศิลปะกิจกรรม"วาดสีน้ำยะลา"ครั้งที่1

ปชช.นิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเนื่องแน่น งานศิลปะกิจกรรม"วาดสีน้ำยะลา"ครั้งที่1@@@ เมื่อวันที่19-21 ก.ค.62ที่ผ่านมา ประชาชนนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเนื่องแน่น ภายในงานจัดกิจกรรม"วาดสีน้ำยะลา"ครั้งที่1 ดำเนินการจัดงานโดย "รุสดี สือลามะ" พร้อมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวาดสีน้ำยะลาครั้งนี้ ซึ่งใช้สถานที่ภายในเขตเทศบาลนครยะลา โดยกำหนดจุดวาดรูป 1.ศาลเจ้าแม่กอเหนียวยะลา 2.วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง 3.ตลาดต้นมะพร้าว 4.สะพานดำ จุดแสดงผลงาน TK Park YaLa

มีศิลปินนักวาดรูปศิลปะเข้าร่วมมากมาย อาทิ. ดร.นิพนธ์ นิกาจิ จ.ปัตตานี, อ.กมล ทองคำ จ.เชียงใหม่, อ.ชาญ วารีรัตน์ จ.สงขลา, อ.ดิเรก สีแก้ว จ.นครศรีธรรมราช, อ.ลิขิต นิสิทนาการ จ.เชียงราย
ในการจัดกิจกรรมวาดสีน้ำครั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส(เด็กกำพร้า) ให้บรรเทาจากปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเผยแพร่เรื่องราวทางศิลปะและนำศิลปะเข้าหาชุมชน พร้อมส่งเสริมให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับ

บุคคลภายนอกและเกิดการถ่ายทอดสถานที่สวยงามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ออกมาในรูปแบบ

ภาพวาด ซึ่งบรรยากาศการวาดรูปในจุดต่างๆมีประชาชนชาวบ้านนิสิตนักศึกษาที่พบเห็นต่างเข้ามาชมการวาดสีน้ำของศิลปินนักวาดแต่ละคน กิจกรรมวันแรก วาดศาลเจ้าแม่กอเหนียวยะลา ได้ไปกางขาตั้งวาดฝังประตูด้านข้างห้างโคลีเซี่ยมยะลามีประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา จับจ่ายซื้อของในห้างโคลีเซี่ยม ล้วนให้ความสนใจเข้ามาชม สักถามวิธีวาดสีน้ำของ อ.อดิเรก สีแก้ว กันอย่างมากมาย

ส่วนในวันที่20 ก.ค.62 วาดที่จุดตลาดต้นมะพร้าวยะลาโดย อ.นิพนธ์ นิกาจิ กางขาตั้งวาดในตลาดในขณะที่ผู้คนชาวบ้านเดินจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก และก็มีประชาชนชาวยะลาเข้ามาชมมาซักถาม และ ให้ความสนใจ อ.นิพนธ์ นิกาจิ ที่กำลังวาดสีน้ำ ส่วนในจุดอื่นๆ มี อ.กมล ทองคำ,อ.ลิขิต นิสิทนาการ และ อ.ชาญ วารีรัตน์ ที่วาดและคอยให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจการวาดรูปสีน้ำ ให้ความรู้อย่างละเอียด

นักวาดสีน้ำทุกคนยังได้มีโอกาสกินอาหารประจำถิ่น ข้าวยำ(หุงด้วยน้ำใบเตย)ซึ่งมีกลิ่นหอมใบเตย และ ละแซ(ทำจากแป้งนิ่งเป็นมวนเวลาทานหั่นเป็นแว่นๆราดน้ำยาแบบขนมจีน)รสชาติสุดแสนอร่อยฝีมือ กะมิน1 ในทีมงานสมาชิกกลุ่ม(South Free Art)

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ความเอื้อเฟื้อสนับสนุน อุปกรณ์สีน้ำจากบริษัท DG Arts & Crafts  พร้อมด้วยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายนพมาศ คตอุย ตัวแทนกลุ่ม IWS Thailand ที่ให้คำปรึกษาหลายๆอย่าง นายธีรพล ดำเรือง ตัวแทนกลุ่ม"แลศิลป์ถิ่นเมืองลุง"ที่ให้การสนับสนุนขาตั้งรูปและกรอบในการจัดแสดง นายแวอารง แวโนะ ประธานกลุ่ม South Free Art

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว พ.เมืองเพชร รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น