โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้า Camp 35 ขยายผลสู่นราธิวาส แก้ปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง หวังคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้า Camp 35 ขยายผลสู่นราธิวาส แก้ปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง หวังคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว


▶️ วันนี้ (29 ก.ค.62) เวลา 09.00 น.พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือ Camp 35 จ.นราธิวาส ณ  กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา เข้าร่วม

▶️พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ผู้ที่เข้ารับการบำบัดยัง Camp 35 ทุกคน ล้วนเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว การที่ทุกคนสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง

 เป็นการให้โอกาสตนเอง ที่ครั้งหนึ่งอาจหลงผิดหรือก้าวพลาด ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แสนสาหัส เนื่องจากลูกติดยาเสพติด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และสังคมต่อไป

▶️ ทั้งนี้นโยบาย การแก้ไขปัญหายาสพติด ของแม่ทัพภาคที่ 4 เริ่มตั้งแต่การ Kick Off แผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่ ปลายปี 2561 โดยกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา

 ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือ Camp 35 ซึ่งได้นำร่องในจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สัดส่วนของผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดลงอย่างมาก

  การเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.นราธิวาส ถือเป็นการขยายผลการดำเนินงานภายกลังประสบความสำเร็จจากจังหวัดปัตตานี ซึ่ง รุ่นนี่เป็นรุ่นที่ 1  มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 60 คน จากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

📌นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล ให้ร่วมกันปฏิบัติกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ปลอดยาเสพติด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น