โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หนุนโครงการ "ญาลันนันบารู" "เสื้อจิตอาสาญาลันนันบารูเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อการสร้างงานสร้างสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน"

 (ชมคลิป)กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หนุนโครงการ "ญาลันนันบารู" "เสื้อจิตอาสาญาลันนันบารูเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อการสร้างงานสร้างสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน"จากการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำโครงการ "ญาลันนันบารู" ซึ่งเป็นโครงการในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค4

 โดยจากการดำเนินโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเน้นการฝึกอบรมทำความเข้าใจกับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้รู้ถึงภัยร้าย จะได้ "ลด ละ เลิก"


การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่สุด โดยการอบรมจะเป็นลักษณะ "เข้าค่าย" ซึ่งขณะนี้มีเด็กที่ผ่านการอบรมไปแล้วหลายรุ่น ปรากฏว่าประชาชนให้การตอบรับมาก เนื่องจากเยาวชนที่กลับไปยังชุมชนมีพฤติกรรมดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ส่งผลให้เกิดกระแสการชักชวนเพื่อนๆ ที่เสพยาหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาเข้ารับการอบรม ส่งผลให้เยาวชนที่เดินทางมาร่วมโครงการขยายพื้นที่กว้างออกไปเรื่อยๆ

โดยในส่วนของโครงการญาลันนันบารู ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ พื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้ผลิตตัดเย็บเสื้อเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ส่งผลทำให้ทางสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ มีรายได้จากการมีงานทำเพิ่มยิ่งขึ้น

 นอกจากนั้นยังสามารถนำรายได้จากการผลิตเสื้อดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งให้กับทางกลุ่มฯ โดยได้นำไปจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่งผลทำให้ทาง
กลุ่มฯ สามารถรับประชาชนที่ยังว่างงานได้เข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


ดังนั้นการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ในการใช้แนวคิด"เศรษฐกิจ  ชุมชน ดำเนินการโดยชุมชน" นำไปสู่แนวทาง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง


#สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ 09-4968-0007 , คุณโด่ง 08-1609-7322 , หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ แฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น