โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อำเภอรือเสาะ พุทธศาสนิกชนหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่


อำเภอรือเสาะ    พุทธศาสนิกชนหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  /บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

       เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2562 ที่วัดทรายทอง บ้านบากง หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพุทธศาสนิกชนอำเภอรือเสาะ ศรีสาคร จ.นราธิวาสได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ และจะนำมาประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) ณ วัดทรายทอง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส


        พระบรมรูปองค์นี้มีแรงบันดาลใจมาจากความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างหาที่เปรียบมิได้โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาได้รวบรวมปัจจัยจากพี่น้องชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสมทบกับเงินของทางวัดซึ่งได้จากการให้เช่าบูชาพระไพรีพินาศจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๐๐๐.บาท

         แล้วนำมาจัดสร้างจนสำเร็จได้อนุโมทนาบุญร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรจำนวน ๑ องค์หล่อด้วยทองเหลืองรมดำมูลค่า ๘๙,๐๐๐.บาทโดยจะนำไปประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) ณ วัดทรายทอง(บากง) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

       ในการนี้ ร.อ.ปรารถนา ศรีประมวล ผบ.ร้อยทพ.ที่ ๔๖๑๐ วัดทรายทองได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูป เทียนถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

      สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งจะธำรงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง รุ่งเรืองสืบไป

     ด้วยวัดทรายทอง ซึ่งเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

     เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ ราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นสมควรก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในประดิษฐานรูปหล่อบูรพกษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งจะธำรงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง รุ่งเรืองสืบไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น