โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) อำเภอรือเสาะ คณะกรรมการฯ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนจัดประชุมหารือ เตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดทรายทอง13กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช)


(ชมคลิป)   อำเภอรือเสาะ  คณะกรรมการฯ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนจัดประชุมหารือ เตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดทรายทอง13กรกฎาคม พ.ศ.2562  เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช)


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

    เมื่อวันที  3 กรกฎาคม 2562 ที่วัดทรายทอง บ้านบากง หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายอนุชิต ช่วยบำรุง  เป็นประธาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการวัดและคณะกรรมการผู้จัดงานพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวบ้านบากง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดทรายทอง บ้านบากง หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาสซึ่งจะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13กรกฎาคม พ.ศ.2562  เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง ศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช)

      สำหรับโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตร และจัดสร้างประติมากรรมรูปหล่อบูรพกษัตริย์นักสู้กู้แผ่นดิน ณ วัดทรายทอง(บากง) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

    ด้วยวัดทรายทอง ซึ่งเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

     เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ ราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นสมควรก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในประดิษฐานรูปหล่อบูรพกษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,600,000 บาท

     เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคี รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เห็นควรระดมทุนเพื่อก่อสร้างศาลดังกล่าวให้สำเร็จไปด้วยดี
      และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งจะธำรงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง รุ่งเรืองสืบไป

           ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาดได้ธนาคาร ธกส.สาขารือเสาะ  ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี.. วัดทรายทอง(บากงสร้างศาลพระนเรศวรมหาราช)  เลขบัญชี   oo๑๓๔๑๕๙๔๕๙


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น