โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รองผบ.ฉก.ยะลาลงพื้นที่ รับฟังเสียงชาวบ้านหินล้านงาน ขอถนน เพื่อนำนักท่องเทียวเข้ามาในพื้นที่และสัญจรไปมาทุกวัน


รองผบ.ฉก.ยะลาลงพื้นที่ รับฟังเสียงชาวบ้านหินล้านงาน ขอถนน เพื่อนำนักท่องเทียวเข้ามาในพื้นที่และสัญจรไปมาทุกวัน


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลา พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำ ไปสู่ แนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่โดยมี นายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่างอบต.ตาชี สมาชิก อบต.ม.5 ตาชี เจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชิบ ในพื้นที่อ.ยะหา จ.ยะลา  นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยะหา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และคณะชรบหมู่ 8 รวมทั้งชาวบ้าน ม.8 เจาะกลาดี ต.ยะหา และชาวบ้านตาชี ต.ตาชี ร่วมกันต้อนรับและแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา โดยเร็ว


     ในโอกาสนี้ทางชาวบ้าน ได้เรียกร้องขอให้ พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ติดตามความคืบหน้ารวมทั่งประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรวดเร็วในการสร้างถนน สายหินลานงาม ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา ไปสุดสาย ถึง บ้านเจาะกลาดี ม.8 ต.ยะหา ประมาณ 2 กม.


    พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในส่วนของตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ได้ลงพื้นที่บริเวณหินล้านงาม หมู่ 5 ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลามาดูในพื้นที่จริงกรณีที่ชาวบ้านต้องการสร้างถนนคอนกรีตความกว้าง 4 เมตรระยะทาง 2 กิโลเมตรเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรเบื้องต้นจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในเขตของป่าและในเขตของป่าไม้ถาวรซึ่งวันนี้เราก็มาดูในพื้นที่จริงหลังจากนี้ก็จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามไปทางเขตป่าไม้นราธิวาสซึ่งที่ดูแลเขตพื้นที่ตรงนี้เพื่อสอบถาม่่าจะสามารถที่จะดำเนินการสร้างถนนได้หรือเปล่าก็จะอยู่ในขั้นตอนต่อไป


     นายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่างอบต.ตาชี สมาชิก อบต.ม.5 ตาชี กล่าวว่า "คือโครงการสร้างถนนคอนกรีตตรงนี้ก่อนหน้านี้ทางอบตตาชีก็ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันเราต้องดำเนินการขออนุญาตจากป่าไม้ก่อนเพราะพื้นที่ที่จะดำเนินการนี้อยู่ในเขตป่าสงวนและป่าถาวรจึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ถ้าหากข้อระเบียบตรงนี้สามารถผ่านได้เราก็จะรีบแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วทันที


     เจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชิบ ในพื้นที่อ.ยะหา จ.ยะลา  กล่าวว่า "เส้นทางขึ้นเขาเห็นร้านงามหมู่ 5 ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจะติดในส่วนของป่าสงวนและตาถาวรซึ่งโดยปกติแล้วสามารถดำเนินการขออนุญาต จากผู้อำนวยการกรมป่าไม้นราธิวาสได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแค่ทำตามระเบียบขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่าสามารถทำได้เพราะสิ่งที่จะทำคือทำให้ประชาชนเป็นประโยชน์ของประชาชน"

      ยกตัวอย่างเช่นที่เหมืองลาบู ทางท้องที่ได้มีการขยายถนนและตัดต้นไม้ใหญ่ๆจำนวนมากยังสามารถขออนุญาตทำได้ซึ่งตรงนั้นก็ยังติดในเขตป่าสงวนเหมือนกันที่นี่ไม่ได้ทำลายป่าไม้ไม่ได้ขยายถนนกว้างมากมายเพียงแค่ทำให้ชาวบ้านสามารถ ขึ้นลงไปทำงานได้และไปกรีดยางหรือเก็บผลผลิตที่ปลูกลงมาอย่างสะดวกก็ถือว่าทุกฝ่ายน่าจะสามารถร่วมกันทำได้


    นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ที่ดินตรงนั้นมีทั้งของคนไทยพุทธและของคนอิสลามเวลามาทำมาหากินหรือยังตอนเช้าทุกคนก็จะ มีอะไรก็จะแบ่งปันกันก็จะช่วยเหลือกันวันนี้มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่มาร่วม

      "ถนนสาย บ้านเจาะกลาดี ไปถึงหินล้านงามและจากหินล้านงามไปถึงตาชีก็ถือว่ามีความสำคัญกับ ชาวบ้านมากและทางชาวบ้านก็ได้เรียกร้องมานานแล้วหลายปี ก็อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว"

      นางรอกีเยาะ อาบู ประธานชุมชนหินลานงาม ม.5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ชาวบ้าน ต้องการถนนมานานแล้ว เกิน15 ปี แต่หลายๆครั้งที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้อง ไม่มีความคืบหน้าเลย  ล่าสุดแีที่ผ่านมา ทางชุมชนมีการ พัฒนาพื้นที่ ให้เกิดการท่องเทียว จนมีนักท่องเทียวเข้ามา ร่วม ปีนเขาหินล้านงาม ทั้งปีทุกสัปดาห์ เพื่อขึ้นไปชม แสงแรกและแสงสุด 

เมื่อถึง ช่วงกลางคืนก็จะเห็นไฟฟ้าจากชุมชนเชิงเขา และบางช่วงก็จะมีแสงดาวเต็มท้องฟ้า มันสวยมากนักท่องเทียวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ต่างเดินทางมาต่อเนื่อง ชาวมาเลเซีย และชาวอินโด ก็เคยมานอนที่นี้ แต่ปีนี้ เราต้องปิดรับนักท่องเทียวเข้ามา เพราะปีนี้ฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมา ถนนพังจนทำให้รถไม่วามารถ ขึ้นได้ทางชุมชนจึงคุยกันว่าต้องปิดรับเพื่อความปลอดภัย

     "วันนี้  พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มาเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน จึง ได้ขอให้ ช่วยเหลือ สิบถามความคืบหน้าและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยทำถนนที่ ให้รถสามารถวิ่งขึ้นแล้วปลอดภัยกว่าทุกวันนี้   เพราะตอนนี้ ทุกครั้งที่มีฝนตก ชาวบ้านก็จะต้องมาร่วมกันซ่อมถนนก่อนทุกครั้ง ที่จะขึ้นไปกรีดยางหรือเก็บผลไม้ทั้งทุเรียน ล่องกอง สะตอ พวกเราหวังว่า ทุกคนจะเห็นใจชาวบ้าน เพราะ ถนนเส้นนี้นอกจากที่จะมีนักท่องเทียวเข้ามาแล้วทุกๆวันจะเป็นเส้นทางทำมาหากินของชาวบ้านกว่า 200 คน ที่ต้องใช้ถนนสายนี้ขึ้นลงทุกวัน "

ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น