โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รำลึกสมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ วันคล้ายวันประสูติ ณ วังวรดิศ ม.ล.ปนัดดา - คุณอัมพร ดิศกุลฯ ให้การต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ

รำลึกสมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ วันคล้ายวันประสูติ ณ วังวรดิศ  ม.ล.ปนัดดา - คุณอัมพร ดิศกุลฯ  ให้การต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ


'ความดีความไม่ดี ตนเองย่อมรู้ดีกว่าใครอื่นในการกระทำ แต่มันแปลกตรงที่ว่า ทั้งสองสิ่งตรงกันเรื่องหนึ่ง คือ กระทำแล้วกลับกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ และไม่รู้สึกอะไรต่อการกระทำ ผู้ทำดีก็ทำกันไป ผู้ทำไม่ดีหรือทำชั่วก็ทำกันไป ครูอาจารย์ท่านจึงสอนสั่ง จงแยกแยะให้ได้ อะไรดีอะไรชั่ว นี่คือความหมายของผู้เป็นคน และธรรมาภิบาล'

*ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นปีที่ ๑๕๗ เรื่อง 'แนวนโยบายประชารัฐและธรรมาภิบาลเป็นคำตอบของประเทศ' ณ หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เช้าวันนี้


*ภาพถ่ายหมู่ กิจกรรมเช้าวันนี้ (๒๑ มิ.ย. ๖๒) ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง งานประจำปี 'รำลึกวันคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๑๕๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ' องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย องค์พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย องค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี และองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร#
#กรมการท่องเที่ยว#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น