โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา”นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา


พร้อมด้วยนายประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ
นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ร่วมด้วย
      วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประจำวัน พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน  120  คน  ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น