โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

นักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์


นักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์


              โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จัดกิจกรรมวันไหว้ เพื่อให้นักเรียนร่วมรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และเป็นการขอขมาลาโทษหากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์                โดยกิจกรรมภายในงานเด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้นำพานดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามมากราบไหว้ครู ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมกันละหมาดฮายัตและฟังบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้องค์อัลเลาะห์ได้ประทานพรให้กับครูและให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุข โดยมีนายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีและคณะครูอาจารย์ร่วมในพิธี
       /////////////////
ขอบคุณข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น