โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี


วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วันที่20มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมพลาศัย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบครบรอบ 22 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะอาจารย์ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะครูโรงเรียนในพื้นที่ อ.ตากใบ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนร่วมในพิธีพร้อมกับร่วมทำบุญ
2 ศาสนาพุทธและอิสลาม


        สำหรับวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส จนกระทั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบในสมัยนั้น

 ได้เริ่มดำเนินการควบคุมและดำเนินงานในด้านการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวางแผนระบบการบริหาร พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรสาขาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น ซึ่งเปิดปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบุคคลที่ใ


จาก 22 ปี ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพตากใบภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นสิ่งเติมเต็มในการพัฒนาวิชาการ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ตนในนามผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจะขออยู่เป็นกำลังใจ และคอยสนับสนุนผลัดดันกิจการของวิทยาลัยการอาชีพตากใบให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยืนยาว และขอให้ทุกคนร่วมกันนำพาวิทยาลัยการอาชีพตากใบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป.
                                           /////////////////////////////////////////////////
ขอบคุณ ข่าว/กรียา/นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น