โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"


"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"


ณ วิทยาลัยการปกครอง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

#ภาพชุดที่1#


เมื่อเช้าวันนี้ (3 มิ.ย. 62) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการปกครอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของผู้เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' ให้แก่ ปลัดอำเภอซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 237 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า :

"คำนิยามของ 'โลกาภิวัตน์' หมายถึง การแพร่กระจาย ที่อาจเป็นแนวคิด การกระทำ สรรพสิ่ง ฯลฯ ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี ถูกและผิดในแต่ละภูมิสังคมที่ไม่เหมือนกัน ขยายผลไปยังนานาประเทศอย่างรวดเร็ว และการที่ประชาคมต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเสมือนอยู่ใกล้กัน โดยผ่านระบบสื่อสารที่รวดเร็ว สังคมปัจจุบันและเหล่าข้าราชการจึงจำต้องมีความเข้มแข็ง มีความสุขุมรอบคอบ

สร้างความตระหนักและการรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ หาใช่ขาดความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี เกิดประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ ข้าราชการต้องร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วยความรู้ รัก สามัคคี, เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา, เราทำความดีด้วยหัวใจ, มีความซื่อตรงและจริงใจต่อกัน, มีความพอเพียง ไม่ให้ใครผู้ใดที่หลงทางในการดำเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมมาครอบงำหรือสร้างทัศนคติทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง กระทั่งสังคมขาดระบบคุณธรรม ปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข ปัญหาทั้งหลายสามารถแก้ไขได้ภายใต้ความเพียรพยายาม ความจริงใจ และความซื่อสัตย์สุจริต"


#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราขานุภาพ#
#โรงเรียนปลัดอำเภอ#
#วิทยาลัยการปกครอง#
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น