โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Pocket Park ปอดแห่งใหม่ กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุช และ บริษัท ซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน)ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด


Pocket Park     ปอดแห่งใหม่ กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุช และ บริษัท ซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน)ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

 กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สวนนงนุช และ บริษัท ซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน)ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

โครงการนี้ใช้เวลา ในการดำเนินการ 1 ปี (โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 )

ขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบกองทัพภาคที่ 1
ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย


โดย มีงานสำคัญ4 งานสำคัญ:

1.การซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชน

2.ในการปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมนุมชน
แออัดให้มีสวนหย่อม

3.มีการมอบรถเข็นและเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

4.การรับส่งประชาชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล


การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัทซีพีออลจำกัด ( มหาชน ) ร่วมกิจกรรม

ด้วยการสร้าง “ pocket Park “ ปอดแห่งใหม่ จัดภูมิทัศน์ ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น ไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน ) ได้มอบให้ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ( ผู้แทนประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน )มาร่วมงาน   และมีประชาชน 2 ครอบครัว ชุมชนท่าน้ำสามเสนต้องการของใช้ส่วนตัว ทางบริษัทซีพีออลล์จำกัด( มหาชน)
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ซีพีออลล์จำกัด(มหาชน )
ได้มอบหมายให้ :

คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

ได้นำสิ่งของที่ 2 ครอบครัวชุมชนท่าน้ำสามเสนต้องการไปมอบให้ที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน กรุงเทพฯ

 ด.ญ.บุญมี นนทนำ
อายุ 7 ขวบ อยากได้สระว่ายน้ำ (เป่าลม) สำหรับเล่นน้ำและออกกำลังกายเพื่อกายภาพทางส่วนขา
และ
คุณตา แสงชัย หอมจันทร์ อายุ 52 ปี
อยากได้พัดลมเพราะอากาศร้อนมากเวลากลางวัน

   Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น