โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพิ่มขวัญกำลังใจ คนไทยพุทธ ในพื้นที่ เขตรอยต่อ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. และภาคประชาชน


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  เพิ่มขวัญกำลังใจ คนไทยพุทธ ในพื้นที่ เขตรอยต่อ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. และภาคประชาชน 

เมื่อ 17 มิ.ย.62,เวลา 10.00 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  เพิ่มขวัญกำลังใจ คนไทยพุทธ ในพื้นที่ เขตรอยต่อ อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย

 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. และภาคประชาชน ตามนโยบายสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ณ ฟาร์มตัวอย่าง ที่ขยายตัวมาจากฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน หมู่ที่ 10 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จว.สงขลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น